За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на обект: Захранващ кабел ниско напрежение към рекламно - информационен елемент в гр. Русе, бул. "Христо Ботев" срещу Симовата мелница - позиция 144", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4937 по КККР на гр. Русе

Галерия