За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1387/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1387/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIV-1108, кв. 52 по плана на гр. Мартен

Галерия