За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1401/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1401/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуващ самостоятелен обект - ап. 9 с идентификатор 61710.502.6386.1.8, в два самостоятелни обекти - апартамент А, със застроена площ 56.40 кв.м и апартамент Б, със застроена площ 65.80 кв.м", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6386 по КККР на гр. Разград

Галерия