За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1405/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1405/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години, от 3 до 12 години и спортни стрийт-фитнес съоръжения за ползватели над 12 години", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1947 по КККР на гр. Дулово

Галерия