За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г.

  • 10 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 12 г., разположена в двора на „Дом за медикосоциални грижи за деца“, ЖК „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.609 по КККР на гр. Русе

Галерия