За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1588/22.04.2024 г.

  • 22 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1588/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци в следствие от ремонт на автомобили", с местоположение ПИ 63427.3.254 по КККР на гр. Русе

Галерия