За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1589/22.04.2024 г.

  • 22 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1589/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XII-278, кв. 49 по плана на гр. Кубрат

Галерия