За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1593/22.04.2024 г.

  • 22 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1593/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение за едноетажна еднофамилна сграда", с местоположение ПИ 66425.500.6025 по КККР на гр. Силистра

Галерия