За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г.

  • 02 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V, кв. 46 по плана с. Батишница, общ. Две могили за отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Чисто производствена /Пч/“ с цел създаване на устройствена основа за ново строителство – навес за буферен склад за материали"

Галерия