За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1760/02.05.2024 г.

  • 02 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1760/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на технически проект и строителство на Работилница - I-ви етап", с местоположение УПИ XX-1751, кв. 61 по плана на гр. Мартен

Галерия