За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2049/22.06.2015 г.

  • 22 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2049/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция, саниране и преустройство на таванско помещение с предназначение за подвързване на архивни материали” с местоположение УПИ IX-3175, кв. 92 по плана на гр. Силистра

България в Юнеско

Галерия