За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2051/22.06.2015 г.

  • 22 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2051/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Киев” № 9, бл. „Падаревски”, вх. Б в гр. Русе” 

България в Юнеско

Галерия