За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 44/09.01.2013 г.

  • 08 Януари 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 44/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от смесен тип”, с местоположение: УПИ 432, кв. 54 по плана на гр. Алфатар, община Алфатар

Галерия