За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2558/21.07.2015 г.

  • 21 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2558/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща зеленчукова градина и оранжерии със засаждане на овощни дръвчета от костилкови видове” с местоположение поземлен имот №703, кв. 14 и 15, УПИ XIII-206, кв. 14 по плана на с. Старо село, община Тутракан и поземлен имот № 024030 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Галерия