За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2559/21.07.2015 г.

  • 21 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2559/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на производствения обем и модернизация на земеделско стопанство” с местоположение имоти с номера 011139, 016022, 011138 и 011103 в землището на с. Златоклас, общ. Дулово

Галерия