За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2560/21.07.2015 г.

  • 21 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2560/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни насаждения” с местоположение имот с номер 008011 в землището на с. П. Ламбриново, общ. Силистра

Галерия