За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 45/09.01.2013 г.

  • 08 Януари 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 45/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови и битови помещения ”, с местоположение: имот № 015013, с. Сокол, община Главиница

Галерия