За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2963/20.08.2015 г.

  • 20 Август 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2963/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00415.163.27, гр. Алфатар, община Алфатар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.163.27 по КК и КР на гр. Алфатар, община Алфатар

Галерия