За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2976/21.08.2015 г.

  • 21 Август 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2976/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Пътна връзка към ПИ 080009, местност „Гарата”, землище Сеново, Републикански път III-2003 Дряновец-Сеново-Глождево, км. 17+054 ляво” с местоположение имот с номер  080009  в землището на с. Сеново, община Ветово

Галерия