За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3360/24.09.2015 г.

  • 24 Септември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3360/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4536” с местоположение УПИ VI, кв.190 по плана на гр. Исперих, общ. Разград

Галерия