За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3362/24.09.2015 г.

  • 24 Септември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3362/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП Ф 110/10 с L=182 м по ул. „Елин Пелин” в гр. Русе ” с местоположение по ул. „Елин Пелин”, ж.к. „Родина” в гр. Русе, общ. Русе

Галерия