За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3998/16.11.2015 г.

  • 16 Ноември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3998/16.11.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на вътрешна газова инсталация в складова база” с местоположение УПИ IX-2056, кв. 15 в землището на гр. Исперих, община Исперих

България в Юнеско

Галерия