За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4565/29.12.2015 г.

  • 29 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4565/29.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Строителство на магазин за авточасти и автосервиз” с местоположение имот с номер 73496.501.3387 в землището на гр. Тутракан, община Тутракан

Галерия