За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4566/29.12.2015 г.

  • 29 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4566/29.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на самостоятелен търговски обект във фризьорски салон” с местоположение имот с номер 61710.505.588.7.47 в землището на гр. Разград, община Разград

Галерия