За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4567/29.12.2015 г.

  • 29 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4567/29.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 014076 в землището на с. Водно, община Дулово

Галерия