За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 492/25.02.2016 г.

  • 25 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 492/25.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № 4556 върху съществуваща ж. р. кула и в съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 61710.36.261 в землището на гр. Разград, община Разград

България в Юнеско

Галерия