За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 621/11.03.2016 г.,

  • 11 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 621/11.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Административен общински център за обучение и подготовка” с местоположение УПИ I, кв. 152 в землището на гр. Две могили, община Две могили

България в Юнеско

Галерия