За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 632/12.03.2016 г.

  • 12 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 632/12.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Обновяване на 21 бр. детски площадки и изграждане на 1 бр. нова детска площадка” с местоположение: ЦГЧ - бл. „Бузлуджа“, бл. „Лермонтов“ – бл. „Яворов“ , бл. „Хъшове“, бл. „Съединение”, бл. „Русе”; кв. „Възраждане” - бл. „Червен“,  бл. „Охрид“, бл. „Комсомолец”- бл. „Дружба”, бл. „Шейново“ – бл. „Сопот“, бл. „Перущица” – бл. „Никюп“; кв. „Здравец” - бл. „Ангел Гецов”- бл. 49 - бл. 50, бл. 14 –  бл. 12, бл. 82 – бл. 85, бл. „Силистра”; кв. „Здравец - изток” - бл. „Чинтолов“ –  бл. „Глинка“, бл. „Мануш войвода“ –  бл. „Румяна войвода“; кв. „Здравец Север” - бл. „Потсдам 1“- бл. „Потсдам 2“; кв. „Дружба 3” - бл. 12 - бл. 13; кв. „Чародейка Г-юг” - бл. 114 –  бл. 113,  бл. 208, бл. 204 – бл. 203; кв. Средна Кула - кв. 148, УПИ I - 149, 150 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия