За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 633/12.03.2016 г.

  • 12 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 633/12.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 63427.156.458 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия