За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 653/12.03.2016 г.

  • 17 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 653/12.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова обслужваща сграда - заведение за бързо хранене” с местоположение УПИ VII-160 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия