За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 654/12.03.2016 г.

  • 12 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 654/12.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова жилищна сграда с обществен партер” с местоположение УПИ IX-577, кв. 94 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия