За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2525/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2525/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025042 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Галерия