За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2527/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2527/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 24150.53.15 по КК и КР на с. Духовец, общ. Исперих

Галерия