За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2529/31.07.2013 г.

  • 30 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2529/31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура /газопроводно и водопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно електрическо захранване 20 kV/ към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по КК на град Русе и монтаж на пълначна станция за транспортируеми съоръжения за природен газ”

Галерия