За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2531/31.07.2013 г.

  • 30 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2531/.31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN 4504 (SILISTRA TV TOWER)” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.24.23 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия