За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2539/31.07.2013 г.

  • 30 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2539/31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ за УПИ IV, кв. 51 по плана на село Ясеновец, община Разград, с цел образуване на нови: УПИ V и УПИ VI за смесено предназначение”

Галерия