За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2550/01.08.2013 г.

  • 31 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2550/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043125 в землището на с. Кошарна, общ. Сливо поле

Галерия