За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 383/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 383/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на 4 броя силози за зърно”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.3378 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 384/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 384/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия с общ обем на съдовете 1000 л”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 40422.505.2219 по кадастралната карта на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 385/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 385/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на офис като допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 70860.507.319 по кадастралната карта на с. Стражец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 386/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 386/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.3074 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 388/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 388/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от скара-кафе-аперитив в магазин за хранителни и промишлени стоки и бюро за обмяна на валута”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.8631 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 389/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 389/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажен магазин за промишлени стоки и автомивка”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.804 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 371/07.02.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 371/07.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в заведение за бърза закуска”, с местоположение: УПИ ХІІІ-192, кв. 608 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия