За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - склад към магазин за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.699 по кадастраланата карта на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - склад към магазин за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.699 по кадастраланата карта на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1350/30.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1350/30.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на три нови обекта: заслон за коне, конюшня с навес и любителски клуб за конен спорт” с местоположение имоти 091005 и 091024 по плана на с. Табачка

Писмо до възложителя с изх. № 1352/30.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1352/30.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости на два етажа, павилион с басейн и ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.1070 по кадастраланата карта на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1356/30.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1356/30.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на два съществуващи склада за зърно в производствени помещения за белене на слънчогледови ядки и изграждане на топла връзка между тях” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.964 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1325/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1325/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на Община Борово” с местоположение имоти 000274, 05611.176.1, 05611.172.1, 05611.176.3, 05611.164.1, 000131, 064124 по плана на с. Обретеник, гр. Борово, с. Брестовица и с. Горно Абланово

Писмо до възложителя с изх. № 1330/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1330/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.165, самостоятелни обекти 63427.1.165.3, 63427.1.165.6, 63427.1.165.9 по кадастраланата карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия