За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4707/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4707/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна преднанзачение на земеделски земи в горски територии", с местоположение ПИ с идентификатори 05611.86.25, 05611.158.34, 05611.157.5, 05611.157.9 и 05611.87.24 по КК и КР на гр. Борово, 12067.82.3, 12067.44.29 и 12067.83.1 по КК и КР на с. Волово, 16674.17.75, 16674.64.64, 16674.64.19, 16674.64.34, 16674.17.240, 16674.24.25, 16674.93.518 по КК и КР на с. Горно Абланово, 27173.124.10, 27173.124.11, 27173.89.67, 27173.119.69, 27173.131.14, 27173.124.13, 27173.124.18, 27173.127.44, 27173.127.50, 27173.127.53, 27173.127.62, 27173.127.58, 27173.127.64, 27173.127.5, 27173.126.10, 27173.127.2, 27173.127.14, 27173.127.32, 27173.128.43, 27173.128.47, 27173.106.78, 27173.105.61, 27173.97.18, 27173.97.16, 27173.99.72, 27173.97.5, 27173.99.30, 27173.48.20, 27173.64.28, 27173.64.29, 27173.99.22, 27173.48.34, 27173.99.4, 27173.97.37, 27173.97.32, 27173.130.29, 27173.97.14 по КК и КР на с. Екзарх Йосиф, 53117.45.1, 53117.53.25, 53117.82.3, 53117.82.7 по КК и КР на с. Обретеник, 07603.149.12, 07603.248.3, 07603.36.13, 07603.36.14, 07603.49.22, 07603.52.11, 07603.52.3, 07603.54.17, 07603.66.14, 07603.68.15, 07603.85.26 по КК и КР на гр. Бяла, 05133.51.177, 05133.17.6 по КК и КР на с. Лом Черковна, 38529.75.4, 38529.179.2, 38529.202.1 по КК и КР на с. Копривец, 15151.187.8, 15151.187.9, 15151.187.10, 15151.187.11 по КК и КР на гр. Глоджево, 47977.339.2 по КК и КР на с. Мечка, 84049.97.243 по КК и КР на с. Щръклево, 63427.319.29, 63427.320.60, 63427.319.83, 63427.319.94, 63427.319.120, 63427.320.121, 63427.320.125, 63427.320.126, 63427.320.132, 63427.320.144, 63427.320.148, 63427.319.149, 63427.319.170 по КК и КР на гр. Русе, 51679.188.8 по КК и КР на с. Николово, 03745.22.30, 03745.22.31, 03745.49.88, 03745.49.89, 03745.49.101, 03745.100.27 по КК и КР на с. Белцов, 39788.8.52, 39788.8.58, 39788.8.419, 39788.23.120 по КК и КР на с. Кривина и 03808.43.11 по КК и КР на с. Беляново

Писмо до възложителя с изх. И-4706/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4706/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30kW", с местоположение ПИ 20184.1.1486 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-4705/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4705/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към съществуващ склад за готова продукция на светодиодни осветителни тела", с местоположение ПИ 63427.107.58 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4704/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4704/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автоматизирана система за защита от градушки, слани, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция на 90 дка трайни насаждения", с местоположение ПИ 05611.180.6 по КККР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. И-4703/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4703/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПРЗна ПИ спланоснимачен домер 712, находящ се в с. Ясеновец, за който е отреден УПИ I-712, кв. 40", с местоположение УПИ I-712, кв. 40 по плана на с. Ясеновец

Писмо до възложителя с изх. И-4654/01.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4654/01.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на тръбно-ролкова поливна система с ниско напорно крило за дъждуване", с местоположение ПИ 15829.23.22 по КККР на с. Голямо Враново

България в Юнеско

Галерия