За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г. за инвестиционно предложение  „Разполагане на технологични резервоари за киселини и основа и разширение на склад за течни суровини и готова продукция“ в УПИ VII-1158, кв.119 по плана на град Сливо поле.

 Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД

България в Юнеско

Галерия