За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ АО 2514/31.05.2014 г.

  • 30 Май 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат” 

Галерия