За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ АО 2268/04.01.2014 г.

  • 03 Юни 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец” с местоположение: имот номер 008155 в землището на с. Сокол, общ. Главиница

Галерия