За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г.

  • 04 Август 2020 |

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Изграждане на птистанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605

Галерия