За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г.

В РИОСВ-Русе e внесенo уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Изграждане на инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, ул. „Тутракан” № 100”. Възложител – „Астра Биоплант” ЕООД

България в Юнеско

Галерия