За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г.

  • 05 Май 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ - „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра“.

Възложител – „Пътперфект-Т“ ЕАД.

Галерия