За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г.

  • 16 Май 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промяна в параметрите на съгласувано ИП за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, община Разград. Заявените промени включват: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство и водоем за противопожарни нужди.

Възложител – „АМЕР“ ООД.

Галерия