За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г.

  • 05 Май 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград, възложител „ДЕВОН” ООД

Галерия