За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4224/15.08.2023 г.

  • 01 Септември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4224/15.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Управляване и разширяване на малко земеделско стопанство за отглеждане на овцеˮ, с местоположение поземлен имот № 051007 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, възложител А. Джуджев

Галерия