За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за

  • 01 Септември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Възложител: „НОРД ЕНЕРЖИ“ ЕООД

Галерия